Haw'ets historie

Haw’et fra 1777 til i dag

 

Haw’ets historie

fra 1777
til nu

Bygningen der nu huser restauranten anno 1946
^

1777

Huset opføres og anvendes til maltgøreri

^

1844

Huset ombygges og anvendes til arrest og privatbolig for arrestforvareren

^

1891

Tingstedet flyttes til Pandrup og arresten nedlægges. Huset anvendes herefter til privat beboelse for fisker Jens Thomsen

^

1930

Fisker Aksel Thomsen overtager huset som privat beboelse

^

1981

Niels Tvergaard køber huset og indretter galleri og sommerbolig

^

1988

Per Jensen overtager huset som privat bolig og indretter burgerbar i den østlige del af stueetagen

^

2000

Restaurant Hawet indrettes i hele stueetagen af Per Jensen

^

2004

Om- og tilbygges

^

2018

Kristian Engsig køber huset

^

2020

Spisestedet Haw’et genåbner med fokus på smørrebrød

foto af huset før det blev restaurant i Blokhus

Haw’et i Blokhus – fra 1777 til i dag

I sommeren 2020 genåbnede Restaurant Haw’et; naboen, Kristian Engsig, købte i 2018 huset med restauranten af den tidligere ejer Per Jensen, som havde drevet stedet siden 2000.

Men Haw’et er et gammelt hus, som har været brugt til mange forskellige ting igennem tiden:

I 1777, da skudehandlen var på sit højeste i Blokhus, blev den oprindelige bygning bygget og indrettet som maltgøreri. Den var en del af en større gård, Den Nordre Gård, senere Kancelligården, som blev opført af den succesrig skudehandler Svend Bondrup og hans kone Maren Hjortels. Gården var et imponerende kompleks på 5 bygninger, hvoraf stuehuset var på 51 meter. De øvrige bygninger var stald, lade, gæstestald m.v., samt maltgøreri. Laden blev senere bolig for herredsfogeden, stuehuset blev tingsted og herredskontor, og maltgøreriet blev indrettet som arrest. Det var i 1844, men i et af vinduerne er der i dag stadig tremmer fra den tid; her sad mindre farlige fanger, som f.eks. folk, der manglede at betale børnebidrag. Fængselsvogteren havde også privat bolig her.

Da byens tingsted i 1891 blev flyttet til Pandrup, nedlagdes arresten og fisker Jens Thomsen flyttede ind. Den private beboelse blev senere, i 1930, overtaget af fiskeren Aksel Thomsen, som den nuværende ejer, Kristian Engsig, husker at have besøgt i sin barndom: ”Som dreng kom jeg ofte her i huset hos den daværende ejer, Aksel Thomsen”, fortæller Kristian. ”Aksel havde en fiskerkutter sammen med Niels Jensen, og jeg syntes, det var spændende de gange kutteren lå heroppe og blev rullet ned ad vejen til havet. Om sommeren blev husets vestlige ende lejet ud til kunstmaler Aage Jensen fra Horsens. Han boede her med sin kone og en søn, som var jævnaldrende med mig, og vi hyggede os, mens kunstneren malede maritime motiver, som blev signeret ”Jens Aagesen”. Jeg har dejlige minder om Blokhus i halvfjerdserne, byen var utrolig hyggelig med Østergaards Bageri og købmand Thellufsen, ismejeriet med Inga og Jon, RavKaren og Paw, som handlede med ALT, hvad hjertet og badelivet kunne begære.”

I 1981 blev huset købt af Niels Tvergaard, som indrettede det til sommerbolig og galleri. Blokhus var nu en travl turistby med mange diskoteker og egen revy. Da ovennævnte Per Jensen købte bygningen i 1988, lavede han derfor en burgerbar i den østlige ende af stueetagen, mens resten af huset blev brugt til privatbeboelse.

Først i 2000 opstod Hawet, da Per Jensen nu indrettede hele stueetagen til restaurant. Med en om- og tilbygning i 2004 var Hawet nu en etableret restaurant, som bl.a. bød på ”tag selv bord”, anrettet på den store kutterdisk, som stadig er i brug indenfor i restauranten i dag.

Kort før sin død solgte Per Jensen Hawet til ovennævnte Kristian Engsig, nabo med sommerhus lige bagved restauranten og et livslangt tilhørsforhold til Blokhus. I 2020 kunne Haw’et genåbne, nymalet og med sand på gulvet – og spisestedet videreføres nu med hovedvægt på traditionelt dansk smørrebrød med et twist, som de siger i køkkenet…

Ring til os

Tlf. +45 4080 1241

Kontakt os på WhatsApp

Kontakt os på WhatsApp

Skriv til os

info@hawet.dk

Find os her

Strandvejen 9 - 9492 Blokhus